Stefan Bremer

Stefan Bremer

Stefan Bremer är en fotograf, bildkonstnär och lärare från Helsingfors. På 1970-talet studerade han vid Konstindustriella högskolan (nuvarande Aalto-universitetet). Sedan dess har han undervisat vid konstskolor i Finland samt vid Fotoskolan i Stockholm och vid Göteborgs universitet. En rätt stor del av de unga och semiunga finska fotograferna har varit Stefan Bremers elever. Bremer har lett intensivworkshopar i Europa, Afrika och Asien. 

Bremer har varit framme runtom i världen i otaliga, såväl privata som grupputställningar och hans verk finns i många offentliga och privata konstsamlingar. 

Centralt i Stefan Bremers konstnärskap  har varit att ha att göra med människor. Han har utforskat den mänskliga tillvarons problem.  

Jag har velat fördjupa mig i den finska mannens och kvinnans själslandskap. Jag har dykt in i de ungas värld, levt med dem och lyft  fram enskilda individer och utforskat trender i tiden. Med samma intresse har jag velat utforska dels planlöshet och  hur ideal bryts samman, dels ivern att hålla fast vid livet. Å andra sidan har jag i mitt arbete också velat kommentera och delta i den politiska diskussionen om moral och ideal. Jag vill polemisera och använda fotografiet som verktyg för propaganda och jag vill vara en tolk för det bittra skrattet”.  

Stefan Bremers nya verk tar upp fotograferingens grunder och dess många nivåer genom att undersöka tidselement, skala samt ljusets egenskap. Kameran kan i en bild registrera en tusendedels sekund, skiva upp tid på ett sätt som ögat inte ser. Skalan skiftar från mikroskopiska partiklar till vida fågelperspektiv.  

Bremer beviljades statligt fotopris 1988. Han utnämndes till konstnärsprofessor 1999 och fick Helsingfors stads kulturpris 2011.   

Källa: http://www.100finnishphotographers.fi/stefan-bremer/