HANGÖ 150 ÅR FOTOTÄVLING

Hangö stad och Hanko Fotofestival rf ordnar en fototävling med temat Hangö 150 år. Tävlingsbidragen skall vara bilder av Hangö, dess händelser, natur, byggnader, landskap, solnedgångar, interiörer i offentliga byggnader, reportagebilder, konstbilder, familjebilder, allehanda bilder, så länge de berättar något om Hangö och Hangöborna. Bilderna kan vara tagna när som helst, det vill säga nya eller gamla. Vi vill samla bilder som tillsammans berättar om Hangös 150-åriga historia på ett nytt sätt, utifrån de människor som bor här, har bott här och besöker oss.

Tävlingen är inte en tävling i den meningen att vi letar efter den bästa och tekniskt finaste bilden, utan vi vill se fotografier på hur människor ser och upplever Hangö. Om det finns tillräckligt med bilder kan det ordnas en utställning om dem. I tävlingen belönas dock fem fotografer med ett pris på 150 euro var.

Några villkor för bilderna är dock:

  • Namnet på fotografen måste vara känt. Om du inte är bildens fotograf, utan t.ex. ärvt dem från dina föräldrar eller far- och morföräldrar, måste deras namn bifogas med bilden. Skicka INTE bilder av en okänd fotograf, för dem är rätt plats Hangö museum. Organisatörerna tar inget ansvar när en deltagare bryter mot upphovsrätten. 
  • Nämn gärna platsen för fotografiet och/eller evenemanget och tid för bilderna.
  • Bilderna skickas i första hand via e-post som en fil till: hankofototavling@gmail.com Rubricera e-posten: Hangö150 år. Om du har fotografier men inte har möjlighet att skanna dem, vänligen ta kontakt genom e-posten ovan.
  • Namnge bilden under ett eventuellt namn (sommarens fröjd osv.) och under ditt eget namn. Vid behov med ordningsnummer.
  • Det finns ingen begränsning av antal bilder, men tålamod är en dygd.
  • Då man deltar i tävlingen ger deltagaren rätten att publicera bilderna i samband med tävlingen. Med fotografen kommer man enskilt överens om villkoren för inlösen av bilderna och användningen av bilderna för andra ändamål.
  • Bilderna arkiveras i Hangö museum.
  • Bildernas upphovsrätt förblir hos fotografen.
  • Tävlingen är öppen för alla.

Bilder kan skickas mellan 10 januari 2024 och 11 november 2024. Tävlingens resultat offentliggörs på stadens självständighetsdags fest 6.12.2024.

Hangö 150 år fototävling