OM CORONASÄKERHET

Hangö Fotofestival följer aktivt med anvisningarna gällande coronasäkerhet från såväl THL som Regionförvaltningsverket för södra Finland. Vi håller kontakt till Regionförvaltningsverket för att säkerställa tillgång till aktuell information. Utöver detta har Hangö Fotofestival gått igenom festivalarrangemangen med stadens smittskyddsläkare.

Vi gör vårt bästa för att förhindra smittspridning, men kan inte garantera ett riskfritt evenemang. Varje deltagare kan med sitt agerande bidra till en tryggare festival.

Håll avstånd

Festivalen ordnas i Hangö stadshus i dess utställningsgalleri, festsal och foajé. I stadshusets bottenvåning uppmanas festivalbesökarna att hålla tillräckligt avstånd. I festsalen kan besökarna anvisas egna, glest placerade sittplatser och i övrigt rymliga utrymmen.

Munskydd

Arrangören anmodar alla funktionärer att bära munskydd under arbetspassen. Det rekommenderas starkt att alla bär munskydd inomhus, såvida inte munskyddet omåttligt försvårar andning eller det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av munskydd. Munskydd finns till hands gratis för publik och funktionärer.

Allmän hygien

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid renhet i festivalutrymmena. Vi ser till att alla funktionärer, föreläsare, och alla i publiken har möjlighet att rengöra händerna.

Anvisningar för en coronasäker festival

  1. Om du inte fått båda vaccindoserna rekommenderar vi att du före du kommer till festivalen håller avstånd, undviker kontakt eller går på coronatest.
  2. Kom inte till festivalen om du har symptom som tyder på coronavirus. Avboka deltagandet per epost : hankofotofestival@gmail.com. Biljetter returneras vid sjukdomsfall.
  3. Sköt om handhygienen, hosta i armvecket, håll tillräckligt avstånd och använd munskydd.
  4. Om du under festivalen märker att du har coronasymptom, meddela genast första hjälpen tel 116 117