HANKO FOTO FESTIVAL 2018

TÄVLINGSINBJUDAN

Tävlingens namn: H2O
Arrangör: Hanko Foto Festival (HFF)
Tävlingstid: Tävlingen pågår under tiden 1.1–21.8.2018.
Resultaten offentliggörs under Hanko Foto Festival den 1.9.2018 kl.13.00
Vinnarna meddelas även personligen.

Tävlingspris
1.   300 euro
2.   200 euro
3.   100 euro

Syftet med tävlingen

Vatten – ett element som alla känner till, men som är förvånansvärt mångsidigt.
Därför har vi valt Vatten som ämne för Hangö Fotofestivals fototävling år 2018.
Denna gång önskar vi inte få bilder av lekande barn på havsstranden, utan kraftfulla foton av vatten i dess
olika skepnader; vatten som vätska, is, snö eller vattenånga.
Till objekt kan man välja: vattnets rörelser, olika former av is, snöflingans kristaller, dimma – möjligheterna är gränslösa!

Rätt att delta
Tävlingen är öppen för amatörfotografer i alla åldrar. Enligt tävlingsarrangörens definition är amatörfotografer personer som inte får över sin halva årsinkomst genom att fotografera eller att sälja sina bilder.

Tävlingsbilderna

 • Bilden bör ha tagits av fotografen själv.
 • En person kan delta i tävlingen med högst tre digitalbilder.
 • Bilden bör vara tagen under tävlingstiden.
  • Fotografen bör ha fullständig upphovsrätt till bilden. Arrangören svarar inte juridiskt ifall fotografen eventuellt bryter mot lagen om upphovsrätt.
 • Fotografen svarar för att bilden/bilderna inte kränker tredje parts rättigheter.
 • Tillstånd bör finnas för publicering av bilder som tagits av personer inom ramen för hemfridsskydd el.dyl.
 • En rimlig behandling av bilden är tillåten (t.ex. justering av färger och beskärning).
  • Bildskapandet är inte begränsat till någon speciell utrustning: Man kan delta i tävlingen med bilder tagna t.ex. med mobil, tablett, pocket- eller systemkamera.
 • Digifotona bör vara i JPG-format, högst 3 MB.
 • Storlek 1920 x 1080 pixel rekommenderas.
  • Namnge bildfilen med din födelsedag datum och bildnamn enligt modellen: (DD_MM_bild_namn.jpg), t.ex. 10_5_bilden som vinner.jpg

Inlämning av tävlingsmaterial

Enskilda bilder:

 • Tävlingsmaterialet bör sändas per e-post till adressen: hankofototavling@gmail.com
 • Skriv H2O som rubrik på ditt e-postmeddelande.
  • Namnge bildfilen med din födelsedag datum och bildnamn enligt modellen: (DD_MM_bild_namn.jpg), t.ex. 10_5_bilden som vinner.jpg
 • Skriv ditt eget namn, din e-postadress samt ditt telefonnummer i meddelandet.

Publicering av materialet och nyttjanderätt

 • De premierade bilderna kommer att publiceras på HFF: s webbplats.
 • HFF har publiceringsrätt till bilderna i samband med att tävlingen utannonseras på HFF:s Facebook-sida och den tävlande deltar i tävlingen. Det betalas inget arvode för användandet av bilderna i ifrågavarande medier.
  • För att garantera integritetsskyddet publicerar HFF inte fotografier som tagits på ställen som tydligt och klart skyddas av hemfriden (inhägnad gård, omklädningsutrymmen, toaletter, allmänna platser som är stängda för allmänheten såsom delar av ämbetsverk och institutioner stängda för allmänheten och privata tillställningar), där man klart kan känna igen personer eller som eventuellt kan kränka tredje parts rättigheter
 • Avtal ingås separat om bildernas inlösningsvillkor och användandet av dem i andra sammanhang.
 • Tävlingsarrangören har inte rätt att överlåta bilderna till tredje part utan tillstånd av fotografen.
 • Bilderna kommer inte att användas för kommersiellt bruk.
 • Upphovsrätten till bilderna bibehålls hos fotografen.
 • Bilderna får inte ändras utan fotografens tillstånd.

Lycka till i tävlingen!
Hanko Fotofestival