Jan Fast

Poeettinen arkeologia Hangossa

Jan Fast (f. 1962) är en finländsk arkeolog, utställningsplanerare och populariserare av arkeologisk vetenskap.  Han har studerat arkeologi och historia vid Åbo Akademi, Åbo Universitet och Helsingfors universitet. För tillfället skriver Fast sin doktorsavhandling vid Helsingfors universitet (arkeologi) om det tyska genomfartslägret som fanns på Tulludden i Hangö 1942-44, dess arkeologi och historia.

Jan Fast har lett arkeologiska sommargrävningar i Finland sedan 1986 och arbetat med  olika arbetsuppgifter i kultur- och museiinstitutioner. Då han åren 1989-1997 verkade som utställningsplanerare och inspiratör vid Vetenskapscentret Heureka ledde han de välkända arkeologiska utgrävningarna vid Vanda Ånäs stenåldersboplats. I dessa de mest omfattande samfundsarkeologiska utgrävningarna som någonsin ordnats i Finland deltog under sju grävningssomrar inemot 500 arkeologiintresserade personer.

Utöver att ha lett över hundra vetenskapliga utgrävningar har Fast planerat utställningar med arkeologiskt tema i Vetenskapscentret Heureka, Museicentret Vapriikki, Karis museum och EKTA museum i Ekenäs. Ett bärande tema i utställningarna har varit att föra de arkeologiska undersökningarna fysiskt nära olika besöksgrupper samt att undervisa och inspirera till vetenskaplig forskning enligt metoden ”learning by doing”.

Fast har under hela sin arkeologiska karriär publicerat flera artiklar som populariserar arkeologi, senast bl.a. i tidskriften TIEDE. Han är en populär föreläsare och kommer mycket bra överens speciellt med unga.

Fast har ett mycket stort nätverk och presenterar regelbundet sina forskningsresultat i sin blogg ”Jan Fast Archaeology” samt i traditionella medier.