HANGÖ FOTOFESTIVAL TÄVLING 2023

Tävlingens namn

FULL TIA – TÄYSI KYMPPI

Arrangör
Hanko Fotofestival (HFF)

Tävlingstid
1.1.-3.9.2023

Resultaten offentliggörs under Hanko Fotofestival den 9.9.2023 kl. 13.00Vinnarna meddelas även personligen.

Tävlingspris

 • 300 euro
 • 200 euro
 • 100 euro

Bakgrund till tävlingsuppgiften
Vad innebär en full tia för dig när det gäller foton? Inspireras du av Ansel Adams hisnande landskapsbilder, Henri Cartier-Bressons fullkomliga ögonblick, Annie Leibovitz otroliga porträtt, Man Rays surrealism, Martin Parrs situationsbilder, David Baileys modebilder, Anton Corbijs rockbilder, Robert Capas eller Niklas Meltios reportagebilder? Är den perfekta tiopoängsbilden en slump, ett resultat av förhandsplanering eller rentav av långsiktigt arbete ? Eller av allt detta?

Vad utmärker en tiopoängsbild? Är det en bild där komposition, ljus, precision och färger är korrekt? Säkert. Men betydelsefullt är också bildinnehållet, berättelsen i bilden och vad den säger åskådaren. En fint fångad överraskande situation kan vara en pangbild trots att den har tekniska brister. En situations- eller landskapsbild som planerats länge och som förutsatt lång väntan kan likaså vara en tiopoängsbild. Den berättelse bilden förmedlar är viktig, det kan vara något nytt, överraskande om ett ovanligt objekt. Eller så att objektet är unikt, överraskande eller nytt. Bildens innehåll kan också vara tio, bokstavligen eller som metafor. Bilden har alltid många skikt som väcker intresset. Eller så inte.

Vi utmanar dig att experimentera, överskrida dina gränser, gå utanför ditt bekvämlighetsområde och lära dig något nytt. Att ta en bild som får dig att utropa ”WAU”.

Oberoende av vad du fotar, sport eller i studio, fåglar eller hus, stämningar eller händelser, stort eller litet, men om du känner att nu har du lyckats, då är det dags för dig att delta i Hanko fotofestivals fototävling.

Rätt att delta
Tävlingen är öppen för amatörfotografer i alla åldrar. Enligt tävlingsarrangörens definition är amatörfotografer personer som inte får över sin halva årsinkomst genom att fotografera eller att sälja sina bilder.

Tävlingsbilderna

 • Delta i tävlingen med högst tre bilder.
 • Bilden bör ha tagits av fotografen själv.
 • Bilden bör vara tagen under tävlingstiden.
 • Fotografen bör ha fullständig upphovsrätt till bilden. Arrangören svarar inte juridiskt ifall fotografen eventuellt bryter mot lagen om upphovsrätt.
 • Fotografen svarar för att bilden/bilderna inte kränker tredje parts rättigheter.
 • Tillstånd bör finnas för publicering av bilder som tagits av personer inom ramen för hemfridsskydd el.dyl.
 • Bildskapandet är inte begränsat till någon speciell utrustning: Man kan delta i tävlingen med bilder tagna t.ex. med mobil, tablett, pocket- eller systemkamera.
 • En måttlig bildbehandling är tillåten. Dvs det är tillåtet att justera färger samt ljus och skuggor. Likaså är det tillåtet att beskära bilden samt att avlägsna mindre objekt och felaktigheter i bilden. S. k. kompositbilder, bilder gjorda av två eller flera bilder är inte tillåtna i denna tävling.
 • Fotona bör vara i JPG-format, högst 3 MB.
 • Namnge bildfilen med din födelsetid, dag, månad och bildnamn enligt modellen:(DD_MM_bild_namn.jpg), t.ex. 10_5_bilden_som_vinner.jpg

Inlämning av tävlingsmaterial

 • Tävlingsmaterialet bör sändas per e-post till adressen: hankofototavling@gmail.com
 • Skriv Full tia – Täysi kymppi som rubrik på ditt e-postmeddelande.
 • Namnge bildfilen med din födelsetid, dag, månad och bildnamn enligt modellen:(DD_MM_bild_namn.jpg), t.ex. 10_5_bilden_som_vinner.jpg
 • Skriv ditt eget namn, din e-postadress samt ditt telefonnummer i meddelandet.

Publicering av materialet och nyttjanderätt

 • Vinnarbilderna publiceras också på HFF:s webbplats
 • HFF har publiceringsrätt till bilderna i samband med att tävlingen utannonseras på HFF:s Facebook-sida och på Instagram. Det betalas inget arvode för användandet av bilderna i ifrågavarande medier.• För att garantera integritetsskyddet publicerar HFF inte fotografier som tagits på ställen som tydligt och klart skyddas av hemfriden (inhägnad gård, omklädningsutrymmen, toaletter, allmänna platser som är stängda för allmänheten såsom delar av ämbetsverk och institutioner stängda för allmänheten och privata tillställningar), där man klart kan känna igen personer eller som eventuellt kan kränka tredje parts rättigheter.
 • Avtal ingås separat om bildernas inlösningsvillkor och användandet av dem i andra sammanhang.
 • Tävlingsarrangören har inte rätt att överlåta bilderna till tredje part utan tillstånd av fotografen.
 • Bilderna kommer inte att användas för kommersiellt bruk.
 • Upphovsrätten till bilderna bibehålls hos fotografen.
 • Bilderna får inte ändras utan fotografens tillstånd.

Lycka till i tävlingen!

HANKO FOTOFESTIVAL