Hanko fotofestival 2024 Fototävling

”Pidetään hauskaa –  Vi har roligt – Let´s have fun”

Vad menas egentligen med att ha roligt? Detta funderade vi på när vi planerade årets fototävling. Vilken typ av bilder letar vi då efter? Inte ett barn som skrattar i en nöjespark, inte människor som festar i en trädgård, inte en ståuppkomiker på en scen. Vi vill ha bilder som är roliga att titta på , som visar att något roligt är på gång och som väcker en känsla av ” där skulle jag ha velat vara”. Bilden kan vara från en speciell händelse men likaväl en vardagsscen hemma. Det  väsentliga är att bilden förmedlar det roliga till betraktaren. Fånga ögonblick, just det ögonblicket då någon överraskas, blir rörd av uppmärksamheten den får eller ser ut att njuta av situationen mer än någonsin.  Det viktiga är att bilden förmedlar  känsla, inte om det på bilden är en person, en liten grupp eller publiken vid ett massevenemang. 

Ämnet är lite svårt men vi vill utmana er att finna det roliga på oväntade platser och i oväntade situationer. Sök spontana bildsituationer och ta spontana bilder. Tänk på vad som är roligt i bilden  och framför allt på om känslan förmedlas till en person som inte är på plats. 

Tävlingsarrangör

Hanko Fotofestival (HFF)

Tävlingstid

1.1–8.9.2024

Resultaten offentliggörs under Hanko Fotofestival den 14.9.2024 kl. 13.00
Vinnarna meddelas även personligen.

Tävlingspris

 1. 300 euro
 2. 200 euro
 3. 100 euro

Rätt att delta

Tävlingen är öppen för amatörfotografer i alla åldrar. Enligt tävlingsarrangörens definition är amatörfotografer personer som inte får mer än sin halva årsinkomst genom att fotografera eller att sälja sina bilder.

Tävlingsbilderna

 • Delta i tävlingen med högst tre bilder.
 • Bilden bör ha tagits av fotografen själv.
 • Bilden bör vara tagen under tävlingstiden.
 • Fotografen bör ha fullständig upphovsrätt till bilden. Arrangören svarar inte juridiskt ifall fotografen eventuellt bryter mot lagen om upphovsrätt.
 • Fotografen svarar för att bilden/bilderna inte kränker tredje parts rättigheter.
 • Tillstånd bör finnas för publicering av bilder som tagits av personer inom ramen för hemfridsskydd el.dyl.
 • Det är tillåtet att delta med bilder som varit publicerade tidigare.
 • Bildskapandet är inte begränsat till någon speciell utrustning: Man kan delta i tävlingen med bilder tagna t.ex. med mobil, tablett, pocket- eller systemkamera.
 • En måttlig bildbehandling är tillåten. Dvs det är tillåtet att justera färger samt ljus och skuggor. Likaså är det tillåtet att beskära bilden samt att avlägsna mindre objekt och felaktigheter i bilden. S. k. kompositbilder, bilder gjorda av två eller flera bilder är inte tillåtna i denna tävling. Bilder som skapats med artificiell intelligens är inte tillåtna i denna tävling.
 • Fotona bör vara i JPG-format, högst 3 MB.

Inlämning av tävlingsmaterial

 • Tävlingsmaterialet bör sändas per e-post till adressen: hankofototavling@gmail.com
 • Skriv ”Pidetään hauskaa – Vi har roligt – Let´s have fun”  som rubrik på ditt e-postmeddelande.
 • Namnge bildfilen med din födelsetid, dag, månad och bildnamn enligt modellen:
  (DD_MM_bild_namn.jpg), t.ex. 10_5_bilden_som_vinner.jpg
 • Skriv ditt eget namn, din e-postadress samt ditt telefonnummer i meddelandet.

Publicering av materialet och nyttjanderätt

 • Vinnarbilderna publiceras också på HFF:s webbplats
 • HFF har publiceringsrätt till bilderna i samband med att tävlingen utannonseras på HFF:s Facebook-sida och på Instagram. Det betalas inget arvode för användandet av bilderna i ifrågavarande medier.• För att garantera integritetsskyddet publicerar HFF inte fotografier som tagits på ställen som tydligt och klart skyddas av hemfriden (inhägnad gård, omklädningsutrymmen, toaletter, allmänna platser som är stängda för allmänheten såsom delar av ämbetsverk och institutioner stängda för allmänheten och privata tillställningar), där man klart kan känna igen personer eller som eventuellt kan kränka tredje parts rättigheter.
 • Avtal ingås separat om bildernas inlösningsvillkor och användandet av dem i andra sammanhang.
 • Tävlingsarrangören har inte rätt att överlåta bilderna till tredje part utan tillstånd av fotografen.
 • Bilderna kommer inte att användas för kommersiellt bruk.
 • Upphovsrätten till bilderna bibehålls hos fotografen.
 • Bilderna får inte ändras utan fotografens tillstånd.

Lycka till i tävlingen!

HANKO FOTOFESTIVAL