HANKO FOTOFESTIVAL TÄVLINGSINBJUDAN

Tävlingens namn

Saga eller Sanning?

Arrangör
Hanko Fotofestival (HFF)

Tävlingstid
Tävlingen pågår fram till 10.9.2021.

Även bilder som är fotograferade år 2020 kan delta i tävlingen.

Resultaten offentliggörs under Hanko Fotofestival den 2.10.2020 kl.13.00
Vinnarna meddelas även personligen.

Tävlingspris

 1. 300 euro
 2. 200 euro
 3. 100 euro

Syftet med tävlingen

Att fota något extraordinärt

I år vill vi ha fotografier som väcker förundran: Kan det här vara sant? Bilden kan föreställa något sagolikt landskap eller någon händelse/företeelse som verkar osannolik. Bilden kan vara tagen i ett Once in a lifetime ögonblick. Låt fantasin flöda och använd din kreativitet! Bilden skall väcka nyfikenhet hos tittaren: Kan det här vara sant.

Rätt att delta

Tävlingen är öppen för amatörfotografer i alla åldrar. Enligt tävlingsarrangörens definition är amatörfotografer personer som inte får över sin halva årsinkomst genom att fotografera eller att sälja sina bilder.

Tävlingsbilderna

 • Delta i tävlingen med högst tre bilder.
 • Bilden bör ha tagits av fotografen själv.
 • Bilden bör vara tagen under tävlingstiden.
 • Fotografen bör ha fullständig upphovsrätt till bilden. Arrangören svarar inte juridiskt ifall fotografen eventuellt bryter mot lagen om upphovsrätt.
 • Fotografen svarar för att bilden/bilderna inte kränker tredje parts rättigheter.
 • Tillstånd bör finnas för publicering av bilder som tagits av personer inom ramen för hemfridsskydd el.dyl.
 • Bildskapandet är inte begränsat till någon speciell utrustning: Man kan delta i tävlingen med bilder tagna t.ex. med mobil, tablett, pocket- eller systemkamera.
 • Tävlingsbilder kan fritt bildbehandlas.
 • Fotona bör vara i JPG-format, högst 3 MB.
 • Namnge bildfilen med din födelsedag datum och bildnamn enligt modellen: (DD_MM_bild_namn.jpg), t.ex. 10_5_bilden_som_vinner.jpg

Inlämning av tävlingsmaterial

 • Tävlingsmaterialet bör sändas per e-post till adressen:  hankofototavling@gmail.com
 • Skriv Saga eller Sanning som rubrik på ditt e-postmeddelande.
 • Namnge bildfilen med din födelsedag datum och bildnamn enligt modellen: (DD_MM_bild_namn.jpg), t.ex. 10_5_bilden_som_vinner.jpg
 • Skriv ditt eget namn, din e-postadress samt ditt telefonnummer i meddelandet. 

Publicering av materialet och nyttjanderätt

 • Vinnarbilderna publiceras också på HFF:s webbplats
 • HFF har publiceringsrätt till bilderna i samband med att tävlingen utannonseras på HFF:s Facebook-sida och på Instagram. Det betalas inget arvode för användandet av bilderna i ifrågavarande medier.
 • För att garantera integritetsskyddet publicerar HFF inte fotografier som tagits på ställen som tydligt och klart skyddas av hemfriden (inhägnad gård, omklädningsutrymmen, toaletter, allmänna platser som är stängda för allmänheten såsom delar av ämbetsverk och institutioner stängda för allmänheten och privata tillställningar), där man klart kan känna igen personer eller som eventuellt kan kränka tredje parts rättigheter.
 • Avtal ingås separat om bildernas inlösningsvillkor och användandet av dem i andra sammanhang.
 • Tävlingsarrangören har inte rätt att överlåta bilderna till tredje part utan tillstånd av fotografen.
 • Bilderna kommer inte att användas för kommersiellt bruk.
 • Upphovsrätten till bilderna bibehålls hos fotografen.
 • Bilderna får inte ändras utan fotografens tillstånd.

Lycka till i tävlingen!

HANKO FOTOFESTIVAL

Vinnarbilden från Fotofestivalen 2019

Mot en ljus framtid
Roland Öster – Mot en ljus framtid