Från djupet till stjärnorna

17.9.2022

Årets festivaltema för oss på resa :

  • till fascinerande undervattensvärldar
  • till yttre rymden och galaxerna.

Men också till den västnyländska naturen och :

  • fåglar i olika miljöer
  • bildberättelser från hemmamarkerna
  • samspelet mellan en gammal skolbyggnad och dess mångformiga gårdstun

Årets föreläsare är Heikki Willamo och Kikka Niittynen, Pekka Tuuri, Lars Sundström, Aarni Vuori och Patrick Bagge.