Hangö bilder

Ivriga fotografer!

Välj ut ca 10 bilder, som du har tagit i Hangö. Motivet är fritt! Skicka dem till hankofotofestival@gmail.com, eller dela en folder i Dropbox, senast den 28.8.2018. Kom med och titta på dina och andras bilder på fredagens Pre-Fotoparty (31.8 kl 18 Restaurang Casino)!

Bilderna skall vara i sitt slutgiltiga format då de skickas. Namnge filerna med ditt namn och ett nummer (t.ex. fredrikfotograf_01.jpg), så att vi vet vems bilderna är. Bilderna skall vara i jpg‐format och den längre sidan skall vara 2000 px. Vänligen låt bli att lägga vattenstämpel på bilderna. Bilderna kan även visas på sociala medier i samband med festivalen.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att inte använda alla bilder som har skickats in.