Cata Portin

Cata Portin

Cata Portin är fotojournalist och jobbar bl.a på Hufvudstadsbladet, men frilansar även med visualiseringar för andra medier, teatrar och filmproduktionsbolag. Porträttfotograferingar är en stor del av uppdragen.

“5 minuters porträttet, hur man kan göra en potentiellt bra bild med begränsningar av både tid och utrymme. Att vara väl briefad inför bilduppdraget och ha en visuell idé, men att snabbt kunna tänka om och anpassa sig till situationen är viktigt.”