Jan Fast

Poeettinen arkeologia Hangossa

Jan Fast (synt. 1962) on suomalainen arkeologi, näyttelysuunnittelija ja tieteen popularisoija. Hän on opiskellut arkeologiaa ja historiaa Åbo Akademissa, Turun yliopistossa ja Helsingin Yliopistossa. Tällä hetkellä Fast kirjoittaa Helsingin Yliopistossa (arkeologian oppiaine) väitöskirjaansa Hangon Tulliniemessä vuosina 1942-1944 sijainneen saksalaisen kauttakulkuleirin arkeologiasta ja historiasta.

Jan Fast on johtanut arkeologisia kenttätöitä Suomessa joka kesä vuodesta 1986 ja työskennellyt useassa eri työtehtävissä eri kulttuuri- ja museoalan työpaikoissa. Toimiessaan näyttelysuunnittelijana, ja innostajana Tiedekeskus Heurekassa vuosina 1989-1997 hän johti maineikkaita arkeologisia kaivauksia Vantaan Jokiniemen kivikautisella asuinpaikalla. Näihin laajimpiin suomessa koskaan järjestettyihin yhteisöarkeologisiin kaivauksiin osallistui seitsemän kaivauskesän aikana lähes 500 arkeologiasta kiinnostunutta henkilöä.

Yli sadan johdetun tieteellisen kaivauksen lisäksi Fast on suunnitellut arkeologia-aiheisia näyttelyitä Tiedekeskus Heurekaan, Museokeskus Vapriikkiin, Karjaan museoon sekä EKTA museoon Tammisaaren. Näyttelyissä kantavana teemana on ollut arkeologisen tutkimusten tuominen fyysisesti lähelle eri kävijäryhmiä sekä oppiminen ja innostaminen tieteelliseen tutkimukseen ”learning by doing” metodin myötä.

Fast on julkaissut useita arkeologiaa popularisoivia artikkeleita koko arkeologiuransa ajan, viimeksi mm. TIEDE lehdessä. Hän on hyvin suosittu luennoitsija ja tulee erittäin hyvin toimeen varsinkin nuorten kanssa.

Fast on erittäin hyvin verkostoitunut ja esittelee säännöllisesti tutkimustuloksiaan ”Jan Fast Archaeology” blogissaan sekä perinteisessä mediassa.