Hetken Kuvia

“The Decisive Moment is the simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event as well as the precise organization of forms which gives that event its proper expression.”

Tiina Puputti on jo vuosia ihaillut Cartier-Bressonin ratkaisevan hetken – valokuvia ja tutkinut niiden teemoja, aiheita, ilmaisua ja sommittelua. Hetken kuvia – valokuvanäyttely on kunnianosoitus mestarille.

2005 näin dokumentin Henri Cartier-Bressonista ja samaan aikaan eräässä opetuskokonaisuudessa oli esillä ratkaisevan hetken – käsite. Innostuin tutkimaan asiaa. Olin siinä elämäni vaiheessa harjoitellut paljon rakennettua valoa ja siksi oli avartavaa nähdä valo ja varjo myös hetkellisissä, arkipäivän tilanteissa otetuissa kuvissa. Tämä oivallus innosti kuvaamaan kadulla Cartier-Bressonin “jalanjäljissä”.

Hetkellisyyden, valon, sommitelmien ja tarinoiden ohella innostuin Cartier-Bressonin tavasta nähdä maailma. Hän havainnoi ja kuvaa ympäröivää maailmaa, ihmisiä ja ilmiöitä sellaisenaan. Hän etsii muotoja ympäristöstä, tutkii valoa ja varjoa, näyttää ne, ja antaa samalla katsojalle mahdollisuuden oivaltaa ja löytää asioita kuvista.

”Näkeminen on kaikki,” on Cartier-Bresson todennut. Aiemmin ajattelin näkemisen tarkoittavan vain visuaalista näkemistä, mutta mitä pidempään olen elänyt valokuvauksen maailmassa, on ”näkeminen” käsitteenä laajentunut tarkoittamaan minulle kaikkien aistien käyttöä: me valokuvaajina käytämme kaikkia aistejamme kuvaustilanteessa, jotta saamme sen kuvan, jonka haluamme. Riippumatta siitä, mitä kuvaamme. Näkeminen merkitsee minulle nyt läsnäolemista hetkessä, ja kameran laukaisimen painamista pohjaan valitulla hetkellä. Juuri sillä oikealla hetkellä. Olen kuvannut kuvia tätä näyttelyä varten vuosina 2015–2016. Kuvat on kuvattu New Yorkissa, Barcelonassa, Pietarissa ja Hong Kongissa.

Eri maanosissa, kulttuureissa ja kaupungeissa kuvatuista kuvista syntyi nyt nähtävillä oleva kokonaisuus, joka jakautuu kolmeen eri alateemaan: erilaisiin kontakteihin todellisessa elämässä, tämän päivän jakamisen kulttuuriin ja ihmisten yhdistymiseen teknologian välityksellä, ja kolmanneksi hetkellisiin kuvasommitelmiin.

Contact – Connect – Composition.